Nictiz, NVMM en RIVM ontwikkelden samen een gemeenschappelijke taal voor informatie over antibioticaresistentie.

Het doel van project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie, is om de uitwisseling van informatie tussen medisch microbiologische laboratoria (MML’s) en RIVM te verbeteren en te versnellen. Het bestrijden van infecties als gevolg van resistente micro-organismes zoals MRSA vergt tijdig en adequaat inzicht in wie er waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt, zegt het RIVM. Ook is inzicht nodig in hoe resistente bacteriën en resistentiegenen zich verspreiden.

“Hoewel we op dit moment in Nederland al veel gegevens over bijzonder resistente micro-organismes, zorginfecties en antibioticagebruik verzamelen, is verdere verbetering van de informatievoorziening voor surveillance en monitoring van antibioticaresistentie noodzakelijk”, aldus het persbericht. Veel versnipperde gegevens moeten nu nog met de hand samengevoegd worden. Eenheid van Taal kan daarom veel tijd besparen. Bovendien wordt snellere signalering van infecties met resistente micro-organismes mogelijk.

De gemeenschappelijke taal is onder andere een standaardisatie van de medisch microbiologische begrippen, maar ook samenwerkingsafspraken en afspraken over het inrichten van laboratoriumsystemen, zodat de informatie uitwisselbaar is. NVMM verzorgt het vaststellen en formaliseren van de gehanteerde begrippen en Nictiz stelt de communicatiestandaarden op. Sinds 2017 loopt een pilot met zes MML’s en in 2018 sloten er nog acht aan. Zij kunnen nu dagelijks de surveillancegegevens uit hun LIMS automatisch naar het landelijk systeem bij RIVM sturen. Het streven is dat in 2020 alle MML’s werken volgens Eenheid van Taal in antibioticaresistentie. Momenteel worden labs die nog niet meedoen benaderd voor deelname.