Agfa-Labs is het open innovatieplatform van Agfa Materials. Het biedt geavanceerde analytische service aan derden. De labs bezitten een grote verscheidenheid aan analytische technieken en er is een lange traditie van onderzoek aan organische coatings en materiaalonderzoek. Naast de chemische en fysisch-chemische competenties biedt Agfa-Labs ook materiaaltests, optische analyse en versnelde verweringstests, deformulering voor de identificatie van chemische componenten en re-engineering. Daarnaast is REACH analyse, reactie-calorimetrie, procesontwikkeling en de formulering van dispersies beschikbaar. Enkele unieke diensten die Agfa-Labs levert zijn: de experimentele bepaling van Hansen oplosbaarheidsparameters voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke coatings en de
Quartz Crystal Microbalance voor de studie van adsorptieverschijnselen. Agfa-Labs is gevestigd nabij Antwerpen.
www.agfa.com/agfa-labs