Met honderden bodeminjecties maakt Groundwater Technology een gebied schoon waarvan de grond verontreinigd is met trichloorethyleen.

Het Rotterdamse saneringsbedrijf Groundwater Technology pakt met spoed de bodemverontreiniging aan op het industrieterrein Zwaanshoek in Haarlemmermeer. Het grondwater is verontreinigd met trichloorethyleen, afkomstig van een lakspuiterij die vroeger op het industrieterrein stond. Door bodemonderzoek van de gemeente Haarlemmermeer kwam aan het licht dat het gebied er slechter aan toe is dan voorheen werd gedacht. De vervuiling verplaatst zich en breidt steeds verder uit, waardoor geplande woningbouw moet worden uitgesteld.

De grond wordt schoongemaakt door middel van in-situ-sanering, een innovatieve saneringsmethode waarbij niet gegraven wordt. Groundwater Technology injecteert op zeshonderd plekken een cocktail in de bodem met daarin een substraat en heel kleine ijzerdeeltjes. De mix – die volgens het persbericht van Groundwater Technology bestaat uit grotendeels natuurlijke hulpstoffen – activeert biologische en chemische processen in de bodem die de verontreiniging de komende jaren zullen afbreken.

‘De stoffen die wij in de bodem brengen, zijn voor een groot gedeelte nodig om de omstandigheden in de bodem te conditioneren, zodat de bacteriën de verontreiniging gaan afbreken’, zegt Robert Heling, projectmanager van Groundwater Technology, in het persbericht. Het bedrijf neemt ook stoffen weg uit de bodem die het afbraakproces belemmeren, zoals nitraat, nitriet en sulfaat. Dit brengt de biologische en chemische afbraak beter op gang waardoor de verontreiniging zal afnemen.

Uiteindelijk blijven onschadelijke stoffen – onder meer ethaan en etheen – over in de bodem. De komende vijf jaar neemt Groundwater Technology elke zes maanden een grondwatersample om het afbraakproces te monitoren. ‘We controleren de snelheid van het afbraakproces, en als dat onvoldoende snel verloopt, nemen wij aanvullende inspanningen’, zegt Heling. Over twee jaar zal de bovenste bodemlaag van 4 m gesaneerd zijn en is het gebied gereed voor geplande woningbouw van de gemeente.