Duurzaam biertje met ijzer

4 dec, 2020

In Noord-Brabant wordt ijzerpoeder als brandstof gebruikt bij het brouwen van bier. Daarmee laat het Metal Power Consortium zien dat ijzer een duurzame energiedrager kan zijn.

Nadat in 2019 een proof-of-concept installatie de potentie van ijzerbrandstof al aantoonde, is nu bij de Bavaria brouwerij ’s werelds eerste industriële installatie met ijzerpoeder als circulaire brandstof opgestart. Daarmee bewijst het Metal Power Consortium (bestaande uit onder andere onderzoekers en studententeam SOLID van de TU Eindhoven) samen met Swinkels Family Brewers dat ijzerbrandstof een duurzaam alternatief kan zijn voor de industrie. Met de nieuwe installatie warmt de brouwerij haar brouwketels op, goed voor vijftien miljoen glazen bier.

SOLID wil de ijzerbrandstofcyclus volledig maken

Eerder liet het Metal Power Consortium al zien dat ijzerbrandstof een veelbelovende CO2-vrije, herbruikbare, veilige, compacte en makkelijk vervoerbare energiedrager is. Omdat hernieuwbare energie opgewekt door de zon of wind niet altijd gebruikt kan worden in de industrie, door bijvoorbeeld timing of locatie, zijn er alternatieven nodig in de vorm van andere schone(re) energiebronnen.

“Het mooie aan ijzerbrandstof is dat je de in ijzerpoeder opgeslagen energie vrij kunt laten komen waar en wanneer je het nodig hebt”, zegt Philip de Goey, hoogleraar verbrandingstechnologie aan de TU Eindhoven, in het persbericht. “Fijn ijzerpoeder brandt goed en hierbij komt veel energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte kan de industrie van hun energievraag voorzien.”

Na de verbranding houd je roestpoeder over. SOLID is momenteel samen met partners bezig om dit restproduct via het zogeheten regeneratieproces op een duurzame manier weer om te zetten naar ijzerbrandstof. Zo kun je de ijzerbrandstofcyclus volledig maken. Daarnaast is er de ambitie om verder op te schalen en het systeem technisch te verbeteren.