Ook smeerolie raakt vervuild, maar periodiek en preventief vervangen is duur en tijdrovend. Goede kwaliteitscontrole is noodzakelijk.

 

Niet alleen producten, ook smeermiddelen van de machines die ze maken moeten zo af en toe een kwaliteitscontrole ondergaan. Dat vereist de nodige expertise, want bijvoorbeeld chloor of metaaldeeltjes in oliën en vetten zijn niet altijd eenvoudig aan te tonen. Daarbij komt dat het om een enorme hoeveelheid samples gaat die snel en efficiënt moeten worden gemeten, vertelt Gert Wilgenhof van PerkinElmer. “Bij de auto verversen we preventief een paar liter bij onderhoud. Een grote graafmachine is een ander verhaal, daar wil je niet honderden liters olie weggooien als het nog goed is. De olie wordt dus gemeten om te kijken of het nog gebruikt kan worden. Daarnaast geeft periodieke data van smeermiddelen ook inzicht in de kwaliteit van de motor en of er onderhoud of revisie nodig is.”

Een voorbeeld is chloor. Sommige smeermiddelen bevatten chloorhoudende paraffines of er komt chloor in de smeermiddelen uit ontvetters of remmenreiniger. In combinatie met warmte en water in de machines vormt zich zoutzuur (HCl), een zeer corrosief goedje. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld dioxinen onstaan. “De analyse van chloor is altijd een uitdaging geweest,” zegt Wilgenhof. “Vaak wordt daarvoor XRF (röntgenfluorescentiespectrometrie) gebruikt maar niet ieder lab kan zich die apparatuur veroorloven. Vanaf nu is er een GC-analyse beschikbaar die we combineren met de Fuel-in-Oil applicatie welke toch al wordt uitgevoerd door dit soort laboratoria.”

 

Seminar

Maar er zijn veel meer mogelijkheden op het gebied van analyse van smeermiddelen. Op 11 juni organiseert PerkinElmer een gratis seminar over dit onderwerp. Tijdens dit ‘Lubricant seminar’ leer je meer over onder andere deeltjesanalyse in combinatie met routine ICP-OES voor het testen van metaal slijtage, de snelle analyse van chloor in brandstoffen en smeermiddelen, nieuwe standaarden, referentiematerialen, oplossingen en oplosmiddelen voor de smeermiddelen industrie, de analyse van storingen van industriële apparatuur en onderdelen met behulp van FTIR-microscopie, smeermiddelenchemie en de analyse van eigenschappen met het OilExpress™ systeem en thermische technieken voor de analyse van nieuwe en gebruikte smeermiddelen. Het seminar is bedoeld voor onder andere fabrikanten van smeermiddelen en machinebeheerders. Aansluitend volgt er voor de liefhebber een betaalde technische training over hetzelfde onderwerp.

Meer informatie en aanmelden via: tinyurl.com/PElubricants.

Afbeelding: PerkinElmer