Het Friese waterschap heeft sinds begin dit jaar een eigen DNA-lab.
Het doel van dat lab is het opsporen van uitheemse planten en dieren, die een plaag kunnen zijn voor inheemse soorten. Ieder organisme laat DNA achter in de omgeving. Met qPCR (kwantitatieve DNA-bepaling) kan snel DNA worden geanalyseerd in bijvoorbeeld watermonsters. Met meer inzicht in de verspreiding van exoten en zeldzame soorten kan de natuur in Friesland beter beheerd worden, aldus het waterschap.
www.wetterskipfryslan.nl