Afvalproducten uit de papierindustrie gebruiken als basis voor chemicaliën is niet alleen duurzamer dan aardolie, maar lijkt ook daadwerkelijk financieel haalbaar.

Een interdisciplinair onderzoeksteam van de KU Leuven heeft een productieproces in kaart gebracht van een bioraffinaderij die hout dusdanig verwerkt dat je niet alleen papier, maar ook grondstoffen voor de chemische industrie overhoudt. Het proces gebruikt daarvoor lignine, een duurzaam alternatief voor aardolie. Uit het onderzoek, dat gepubliceerd werd in Science, blijkt dat het proces economisch haalbaar kan zijn.

Lignine zit in de celwand van plantaardige cellen, waar het fungeert als cement tussen de vezels. In de papierindustrie daarentegen wordt deze biopolymeer gezien als restproduct, aldus professor Bert Sels van het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen in een persbericht van de KU Leuven. ‘Dat is jammer, want het kan veel waardevolle toepassingen hebben, mits je het op de juiste manier scheidt van de cellulosepulp en er de juiste chemische bouwblokken uit haalt’, zegt Sels.

In 2015 toonde Sels aan dat dit mogelijk is door lignine al vroeg in het proces met een bioreactor te scheiden van de papierpulp. Je knipt het dan meteen in kleinere componenten, waarna je het verder kunt verwerken tot chemische grondstoffen die toepasbaar zijn in bijvoorbeeld plastics, medicijnen en inkt.

Om de economische haalbaarheid te testen, werkten Sels en collega-onderzoekers een realistisch scenario uit, waarbij ze samenwerkten met een Belgisch-Japans inktbedrijf. Uit de resultaten blijkt dat een fabriek die hout als grondstof gebruikt al na enkele jaren winstgevend kan zijn. Dit maakt lignine een interessante vervanger voor aardolie in de chemische industrie.

De onderzoekers verkennen momenteel het bedrijfsleven voor mogelijke partners, zodat ze het proces op grotere schaal kunnen herhalen. Uiteindelijk hopen ze een fabriek te kunnen realiseren in België.