Integra heeft een pipetteerrobot op de markt gebracht.
De nieuwe Assist Plus pipetteerrobot neemt de laborant alle routinetaken bij het pipetteren uit handen. Dat spaart tijd, levert minder pipetteer-armen op bij laboranten en is tevens nauwkeuriger en beter reproduceerbaar omdat de robot altijd op exact dezelfde manier pipetteert. De Assist Plus is compatibel met Integra’s Viaflo of Voyager elektronische pipetten en is volledig programmeerbaar. Elscolab is de leverancier in de Benelux.
www.integra-biosciences.com