Het combineren van verschillende analysetechnieken, hyphenation geheten, gaat steeds verder. Een GC gekoppeld aan een MS is gemeengoed, maar daaraan kan eveneens een IR worden gekoppeld, of worden voorafgegaan door een TGA analyse. Op die manier levert een enkele meting meer informatie dan de beide technieken afzonderlijk en kun je zowel kwantificeren als identificeren. PerkinElmer heeft al deze analysetechnieken in huis en is dus bij uitstek in staat om ze te koppelen. “Daarvoor is steeds meer belangstelling,” zegt Jan Veurman. “Men wil bijvoorbeeld na een TGA-analyse graag weten welke verbindingen zijn vrijgekomen. Dat kan door er een MS of GC-MS aan te koppelen.”
PerkinElmer koppelt bijvoorbeeld de TGA8000™ en STA-systemen aan FTIR, MS of GC-MS instrumenten. “Dat is het meest geavanceerde hyphenated platform in de industrie,” zegt Veurman. “Het vormt een krachtig stuk gereedschap bij de karakterisering van materialen op het gebied van polymeren, geneesmiddelen chemicaliën, rubber en levensmiddelen. Toepassingen zijn onder andere het identificeren van chemicaliën in grond, het kwantificeren van verschillende componenten in polymeren, bepaling van verontreinigen in verpakkingen en het bepalen van ftalaten in PVC.”
Een voorbeeld van hyphenation is de koppeling van de PerkinElmer TGA met de PerkinElmer Clarus® SQ 8 GC/MS. Veurman: “Het voordeel van TG-MS is dat dit real-time data genereert en erg gevoelig is. Dit vindt zijn toepassingen in bijvoorbeeld het meten van rest-oplosmiddelen in farmaceutische producten en het bepalen van additieven in polymeren.”
Een andere toepassing is het identificeren van onbekende componenten met een combinatie van TGA-FTIR-(GC/)MS. “Dit geeft ongekende mogelijkheden voor het bepalen en identificeren van contaminanten of additieven. Deze informatie kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor concurrentieonderzoek of om te bepalen of uw product voldoet aan de voorgeschreven reguleringen,” zegt Veurman.