Start-up Vertoro heeft een proefproductiesysteem van ruwe lignine-olie opgestart in een proeffabriek van Chemelot InSciTe op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Het bedrijf, dat ontstond op de TU Eindhoven, is een van de eerste gebruikers van de fabriek, die met relatief eenvoudige aanpassingen diverse chemische processen kan uitvoeren. Vertoro gaat dagelijks uit 30 kg houtzaagsel ongeveer 150 l olie maken, met daarin zo’n 7 kg lignine. De olie is bruikbaar als grondstof voor de productie van chemicaliën, (bio)plastics en brandstof. Eind 2020 wil de start-up een grotere demonstratiefabriek openen in Zweden.
vertoro.com