Een groep van zeven Antwerpse bedrijven investeert € 15 tot 20 miljoen in een demofabriek om methanol te maken uit CO2 en waterstof.

De vennootschap Power to Methanol Antwerp bestaat onder meer uit chemiebedrijf Inovyn, afvalverwerker Indaver, energiebedrijf Engie Electrabel en het Antwerpse havenbedrijf. Inovyn heeft ervaring met elektrolyse, het proces dat nodig is om groene waterstof te maken, en gaat de installatie huisvesten. Begin 2023 start de productie van jaarlijks 8.000 ton methanol. Aanvankelijk zal 50 % van de gebruikte waterstof groen zijn.

portofantwerp.com