Onderhoud van ICP-MS apparatuur is traditioneel tijdrovend en duur. Een extra quadrupool zorgt ervoor dat ongewenste elementen worden afgescheiden. De bonus is een compacter apparaat.

De techniek ICP-MS (inductief gekoppeld plasma gecombineerd met massaspectrometrie) wordt veel gebruikt voor de analyse van metalen, zoals chroom, antimoon, kwik of cadmium. Bijvoorbeeld in voeding maar ook in ertsen of keramische materialen. PerkinElmer introduceerde onlangs de NexION 2000 ICP-MS die het nog eenvoudiger en goedkoper maakt om tot aan ppq-niveau te analyseren (parts per quadrillion, 1 op de 10-15), zelfs in lastige matrices met veel zouten. Dat zegt Wim van Bussel, inorganic product specialist bij PerkinElmer.

Zo heeft de NexION 2000 een spoel (waar het plasma wordt gemaakt) van aluminium. Die hoeft niet te worden gekoeld, hij is onderhoudsvrij en heeft een langere levensduur dan een conventionele koperen spoel. Daarnaast wordt er voor het eerst een 34 MHz RF generator geïntroduceerd, welke speciaal voor de ICP-MS techniek is ontwikkeld. “Deze solid state RF generator brengt het optimum tussen gevoelig meten en een robuust plasma, zodat ook zware matrices zonder problemen aangeboden worden,” aldus Van Bussel.

Ionen het hoekje om

In het plasma worden de elementen geïoniseerd, afhankelijk van hun ionisatiepotentiaal. Metalen worden bijna volledig geïoniseerd, ongewenste elementen zoals Cl, C, N, en O nauwelijks. “Hierin ligt een kans om ongewenste elementen af te scheiden, aangezien men alleen geïnteresseerd is in de metaalionen,” legt Van Bussel uit. PerkinElmer heeft daarvoor als eerste een extra quadrupool in de ICP-MS gebouwd, vlak na de cones. Daarmee worden de gevormde ionen 90° afgebogen richting de massadetector. De niet-geïoniseerde elementen gaan rechtdoor richting de afvoer. “Die vervuilen dus niet de rest van het apparaat, zegt Van Bussel. “Onderhoud en schoonmaken is daardoor niet meer nodig. Bovendien is het apparaat heel compact vanwege de afbuiging in het instrument.” Na de scheiding worden de elementen zoals gebruikelijk in een quadrupool MS detector geanalyseerd. Tot slot is de NexION 2000 compact, onderhoudsarm en geschikt voor routine-analyses omdat alle metingen en dataverwerking automatisch wordt uitgevoerd.