Pipettenspecialist Gilson heeft een pipet ontwikkeld die verbonden is met de cloud. De pipet staat in verbinding met een app die direct alle handelingen van de pipet registreert en een rapport stuurt naar een elektronisch labnotebook zoals het gratis open sourceprogramma sciNote. De laborant wordt zo tijdens het werk geholpen om het pipetteerprotocol uit te voeren en kan later fouten opsporen en eenvoudig resultaten van het experiment delen.
De Pipetman M Connected, geschikt voor een 96- of 384-well plaat, werkt via bluetooth samen met de Trackman Connected kit die bestaat uit een Samsung Galaxy Tab S3 tablet waaraan een sensor zit gekoppeld die omgevingstemperatuur, vochtigheid en druk registreert. In de app PipettePilot die al op de tablet staat, kunnen zaken zoals het pipetteervolume worden vastgelegd en kun je kiezen of je de actie van de pipet wil vastleggen in de app of direct doorsturen naar sciNote. Accessoires zoals een tablethouder en microplatehouder worden meegeleverd.