De Radboud Biobank is uitgebreid met vier nieuwe deelbiobanken: mitochondriële ziekten, oogheelkunde, thoracale oncologie en zeldzame bloedingsstoornissen in Nederland. De onderdelen hebben ieder hun eigen doel. Zo is er nog geen behandeling voor mitochondriële ziekten. De biobank hoopt daar verandering in te brengen door lichaamsmateriaal van patiënten op te slaan, gecombineerd met bijbehorende klinische gegevens.
In het geval van oogheelkunde gaat het om het vinden van biomarkers die inzicht geven in de moleculaire mechanismen van een oogaandoening zoals glaucoom en het inschatten van een behandelsucces.
Thoracale oncologie houdt zich bezig met tumoren in de borstkas zoals longkanker. Door het onderzoeken van lichaamsmateriaal van patiënten willen de onderzoekers betere opsporing van deze kankersoort mogelijk maken, bijvoorbeeld in kleine biopten of bloedmonsters. Daarnaast zal met genetisch onderzoek meer inzicht in de ziekte, prognose en behandeling worden vergaard.
Tot slot houdt de RbiN studie zich bezig met zeldzame bloedstollingsafwijkingen, die soms maar bij een op de twee miljoen mensen voorkomen. Met de biobank willen de onderzoekers een verklaring zoeken voor de verschillen in aantal en soorten bloedingen, en meer te weten komen over de kwaliteit van leven. Dat kan helpen om de diagnostiek en behandeling te verbeteren.