De analyse van polaire verbindingen in voedingsmiddelen is niet eenvoudig. Een analyserobot die goed is in Solid Phase Extraction doet hier goede zaken.

Glyfosaat, bekend onder de merknaam Roundup, staat ter discussie omdat het carcinogeen zou zijn. De Europese voedselwaakhond EFSA vond hiervoor nog geen overtuigend bewijs en de EU besloot in 2017 het gebruik van glyfosaat nog vijf jaar toe te staan. Het gehalte aan deze stof in voedsel wordt wel steeds beter in de gaten gehouden. Maar de analyse van een polaire stof als glyfosaat door middel van bijvoorbeeld kolomchromatografie in lastige matrices, zoals cacao of thee, is een uitdaging.

Solid Phase Extraction (SPE) is een goede optie voor de extractie uit voedsel van glyfosaat en vergelijkbare verbindingen zoals glyfosine en het afbraakproduct AMPA (aminomethylfosfonzuur). Axel Semrau ontwikkelde het geautomatiseerde Chronect Glyphosate Workstation voor dit doel, in de Benelux verkrijgbaar via Instrument Solutions.

De eerste stap die de robot uitvoert, is een derivatisering met de verbinding FMOC, zodat de doelmoleculen meer apolair worden. Daarna extraheert de gespecialiseerde Chronect SPE met bijgeleverde glyfosaat-cartridges de gewenste stoffen. Vervolgens zorgt HPLC-analyse voor een kwantitatieve bepaling. Gecombineerd met een Sciex Triple Quad 5500 LC-MS/MS-spectrometer is de detectielimiet in zwarte thee, een lastige matrix, 3 g/kg.

Deze gevoeligheid is nodig, omdat de EU een maximale residulimiet (MRL) heeft vastgesteld van 10 g/kg. De MRL is een grenswaarde die het maximale toegelaten restgehalte (residu) van een pesticide aangeeft. Als de MRL niet wordt overschreden, worden dus ook de toxische (gezondheidskundige) grenswaardes zoals de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) niet overschreden. De automatisering van alle stappen scheelt veel tijd en de combinatie van technieken levert, ook in lastige matrices, een hoge gevoeligheid op, aldus Axel Semrau.