Bruker introduceert zijn topmodel massaspectrometer voor onderzoek aan biologische monsters zoals tumoren, hersencellen of weefsels.

Het apparaat heet de timsTOF fleX. Dat staat voor de combinatie van Trapped Ion Mobility Spectrometry (TIMS, dat levert informatie over de driedimensionale structuur van het ion) en Time of Flight (QTOF) massaspectrometrie.

De timsTOF fleX is uitgerust  met een gecombineerde ESI en MALDI ionisatiebron. De selectie van een bron gaat via de software. De tevens beschikbare PASEF-technologie maakt het mogelijk ionen Parallel te Accumuleren en vervolgens, na trapped-ion mobility scheiding, SErieel te Fragmenteren. Op die manier worden meer dan 100 MS/MS spectra per seconde geproduceerd.

Bruker had al een timsTOF Pro met ESI, TIMS en PASEF. De MALDI-bron in de timsTOF fleX biedt daar bovenop de extra dimensie van MALDI, een ionisatietechniek die zeer geschikt is voor grote moleculen zoals eiwitten en polymeren, maar ook voor lipiden en kleine moleculen.

Een analysetechniek die de timsTOF fleX mogelijk maakt heet MALDI Guided Spatial OMx. Dat verwijst naar imaging in ‘omics’ (proteomics, lipidomics, metabolomics); het in beeld brengen van de moleculaire samenstelling van een weefsel. De laser uit de MALDI bron scant het weefsel af en per gebiedje of pixel (tot 5 μm resolutie) worden massaspectra opgenomen. Per pixel krijgt de onderzoeker dus informatie over de chemische samenstelling én over de verdeling van de componenten over het weefsel.

Spatial OMx (spatially-resolved omics) brengt de relatie tussen chemie en structuur van het weefsel in kaart en geeft zo een fysiologische context, aldus Bruker. Men zegt dat de timsTOF fleX zo de afstand tussen proteomics en pathologie overbrugt. Een toepassing is het volgen van de voortgang van een ziekte of de verdeling van een geneesmiddel over het weefsel. Daarnaast is de techniek geschikt voor biomarkeronderzoek.