De GC-analyses van de gasvormige fracties uit de olieraffinaderij zijn routine, maar zijn nu door slimme technische aanpassingen nog sneller en nauwkeuriger.

De samenstelling van ruwe aardolie is niet overal gelijk. Ruwe olie uit Saoedi-Arabië bevat bijvoorbeeld minder zwavel en meer laagkokende componenten dan olie uit Irak of Venezuela. De verschillende fracties worden in destillatietorens van elkaar gescheiden. De lichte fracties van een tot en met negen koolstofatomen worden voor LPG en benzine gebruikt. C10-32 is de fractie voor diesel en vliegtuigbrandstof. Van de fracties met nog grotere moleculen maakt men stookolie voor de scheepvaart en asfalt en bitumen.

Voor de analyse van de samenstelling van de lichtste fracties, het raffinaderijgas, ontwikkelde Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) de Fast Refinery Gas Analyzer. Deze analyzer is gebaseerd op een Agilent 7890B of 8890 GC en bepaalt de C1-C6+ koolwaterstoffen, waterstofsulfide en permanente gassen zoals waterstof, stikstof, zuurstof, koolmonoxide en kooldioxide. Lou Cheng van Da Vinci Laboratory Solutions vertelt: “Een van de uitdagingen is om deze analyses in een paar minuten te doen. Met zo’n diverse samenstelling is een kolom namelijk makkelijk vervuild. Die moet dan worden gedemonteerd en apart geconditioneerd en gekalibreerd. Dat onderhoud kost veel tijd. Wij hebben daar een snellere oplossing voor bedacht. In de DVLS Fast Refinery Gas analyzer is het mogelijk om alle kolommen in het systeem te conditioneren. Dit vermindert de downtime waardoor het systeem sneller beschikbaar is voor een 24/7 productiecontrole.”

 

Gassen onder druk

Voor de analyse van LPG kan het systeem worden uitgerust met diverse opties en applicaties. Een voorbeeld is de Liquefied Gas Injector voorzien van een drukstation. Daarmee worden gasvormige stromen zoals LPG onder druk vloeibaar gehouden en direct op de GC kolom geïnjecteerd. “Het voordeel is het ontbreken van roterende delen in de injector, waardoor er geen monster kan achterblijven. De injector is inert en we kunnen een groter volume injecteren. Daarmee bereiken we een detectielimiet die een factor 3-5 lager ligt.” legt Cheng uit. “We kunnen bijvoorbeeld een olieresidue in LPG aantonen van minder dan 1 ppm. Dat is belangrijk voor autofabrikanten, want zelfs een spoortje olie in LPG kan de kleppen van de motor beschadigen.” Ook kunnen met de Liquefied Gas Injector de koolwaterstofsamenstelling en lichte verontreinigingen in LPG bepaald worden.

De Refinery Gas Analyzer wordt aangestuurd door de PetroReporter software, die alle aspecten van de kalibratie, gasanalyse tot en met de datarapportage van de parameters automatiseert.

 

Afbeelding: Da Vinci Laboratory Solutions